ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 1/60 (NEW 17/11/2560)

1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
2.ใบคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ./กรอ.สำหรับผู้กู้ที่สำรองจ่ายค่าเทอม 1/2560 ไปก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *