ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 1   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา สถานที่ ที่นัดนักศึกษาส่งเอกสาร ”

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯรายเก่าชั้นปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสารขอกู้ประจำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีชื่อ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ก.ย. 63

ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *