ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ( ที่ดำเนินการไปแล้วในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 ) แต่ต้องส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา สถานที่ ที่นัดนักศึกษาส่งเอกสาร

2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศให้ครบถ้วนทุกรายการ มิเช่นนั้น นักศึกษาจะขาดคุณสมบัติในการกู้ยืมฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *