ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2- 5 ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยและยื่นกู้ฯผ่านระบบ DSL ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 /2565

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 /2565 ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยและยื่นกู้ฯผ่านระบบ DSL ภายใน วันที่ 26 ก.ย. 65

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.