ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายการที่นักศึกษาต้องดำเนินการ ” 2. ให้นักศึกษาผู้กู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที่ 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที่

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ( ที่ดำเนินการไปแล้วในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 ) แต่ต้องส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา สถานที่ ที่นัดนักศึกษาส่งเอกสาร 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศให้ครบถ้วนทุกรายการ มิเช่นนั้น นักศึกษาจะขาดคุณสมบัติในการกู้ยืมฯ

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ( ที่ไม่ได้มาตามนัดเมื่อวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 )

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา สถานที่ ที่นัดนักศึกษาส่งเอกสาร ” 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศให้ครบถ้วนทุกรายการ มิเช่นนั้น นักศึกษาจะขาดคุณสมบัติในการกู้ยืมฯ 3.

ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 1   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา

ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-4   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา

ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.(2ก.) ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา

ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.(1ก.) ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา

ประกาศขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มี “นัดนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ” อ่านรายละเอียดเรื่อง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมฯ คำอธิบาย ScanQRCode เข้ากลุ่ม LINE ตาม ลำดับเลขที่เอกสาร แล้วดำเนินการตามรายละเอียดที่นักศึกษาได้อ่านของประกาศ 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63