ประกาศนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2562

1.ประกาศนัดเซ็นค่าเล่าเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2-4 กยศ.ลักษณะที่ 1 2.ประกาศนัดเซ็นค่าเล่าเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2-4 กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)