ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 1   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา

ประกาศขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มี “นัดนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ” อ่านรายละเอียดเรื่อง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมฯ คำอธิบาย ScanQRCode เข้ากลุ่ม LINE ตาม ลำดับเลขที่เอกสาร แล้วดำเนินการตามรายละเอียดที่นักศึกษาได้อ่านของประกาศ 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

ประกาศรายงานสถานะการส่งเอกสาร สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ที่มีสถานะเอกสารว่า ” ศูนย์สนเทศฯ ได้รับเอกสารขอกู้ยืมฯ แล้ว ” ติดตามอ่านนัดกิจกรรมขั้นตอนต่อไปในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทาง www.guidance.dusit.ac.th 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 63 ที่มีรายชื่อนัดตามประกาศ “รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 63 ที่ยื่นขอกู้ยืมเงินฯกองทุน กยศ. ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย “นำส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบทั้งหมดตามรายละเอียดที่นักศึกษามีชื่อนัด 2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 63 ที่ไม่มีรายชื่อนัดตามประกาศ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง

ประกาศกำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ กยศ./กรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ประกาศ กยศ.กรอ ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2.ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้ก 3.ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ปี63 4.กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ