ประกาศกิจกรรมยื่นขอกู้ กรอ.และกยศ.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่เปิดภาคเรียนรอบวันที่ 15 สิงหาคม 2559

1. รายชื่อผู้กู้ที่เปิดเทอม1ปี59 รอบวันที่ 15 สิงหาคม 2559