AIS Contact Center รับสมัคร Call Center และ Telesales สาขากรุงเทพฯ และนครราชสีมา

AIS Contact Center รับสมัคร Call Center และ Telesales สาขากรุงเทพฯ และนครราชสีมา สนใจสมัครงาน Scan QR Code กันได้เลย ………………………………………………………………………. AIS Contact Center (ภาษาไทย) บริการด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา รายได้เฉลี่ย 15,000-25,000 บาท /

บริษัท ไท่หยาง มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ มีความประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดภาษาจีน (Chinese Coordinator) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ สำนักปลัดองค์การบริหารตำบลวัดแค) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง วิชาการเงินและการบัญชี 1อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565