ประกาศแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงินฯสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ชั้นปีที่ 2 – 5 ที่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ยืมฯ กยศ.กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559

1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้น ปี2 – 5