ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 63 ที่มีรายชื่อนัดตามประกาศ “รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 63 ที่ยื่นขอกู้ยืมเงินฯกองทุน กยศ. ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย “นำส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมและเอกสารแนบทั้งหมดตามรายละเอียดที่นักศึกษามีชื่อนัด
2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 63 ที่ไม่มีรายชื่อนัดตามประกาศ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 หรือโทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่16-24 ก.ค. 63
เวลา 8.30-16.30 น. ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น. ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ที่ยื่นขอกู้ยืมเงินฯ กองทุน กยศ. ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย