รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ สำหรับรายใหม่ ชั้นปี 2-5 (รหัส 64,63,62,61) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

“แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)สำหรับผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รหัส64-61)” ที่ https://forms.office.com/r/uFVLDuVfSv การขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL เพื่อเตรียมการกู้  

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส64,63,62 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 3/2564 สำหรับนักศึกษา ประเภท 1 มีความประสงค์กู้ยืมฯค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ประเภท 2 มีความประสงค์กู้ยืมฯเฉพาะค่าเล่าเรียน

ขั้นตอนการทำเอกสารการกู้ยืมฯภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2564 (ประเภท 1และประเภท 2) แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่3/2564 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการให้กู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ…..นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลผ่าน Microsoft Forms ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.2565ดังนี้ 1.นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ https://forms.office.com/r/sw3kkhF9AS 2.นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนแต่ประสงค์กู้ค่าครองชีพ https://forms.office.com/r/VFwzyJ7Mnx และรอประกาศขั้นตอนต่อไปในวันที่ 18 พ.ค.2565

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเทอม 2/2564ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-3 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2564 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2564

ขั้นตอนการส่งเอกสารกู้ยืมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เทอม 2/2564

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2564 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2564

ขั้นตอนการส่งเอกสารกู้ยืมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เทอม 2/2564