ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่2-5 รายเก่ากยศ.และกรอ. ที่ยื่นเอกสารขอกู้ประจำภาคเรียน 1 ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

1. สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 2-5 รายเก่ากยศ. ที่ยื่นเอกสารขอกู้ประจำภาคเรียน 1 ปี 2559
2.สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่2-5 รายเก่ากรอ. ที่ยื่นเอกสารขอกู้ประจำภาคเรียน 1ปี2559ผ่านระบบe-Studentloan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *