สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 2-5 กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2559

1. สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 2-5 กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
ตัวอย่าง กรอ.บันทึกค่าเทอม1-59ผ่านระบบe-Studentloan
2016-08-16-10-25-00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *