วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *