กิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารรักตะกนิษฐ วันที่ 31 ม.ค. 2560

IMG_0189

IMG_0190

IMG_0191

IMG_0192

IMG_0193

IMG_0196

IMG_0197

IMG_0198

IMG_0199

IMG_0201

IMG_0202

IMG_0203

IMG_0207

IMG_0210

IMG_0212

IMG_0215

IMG_0216

IMG_0217

IMG_0218

IMG_0222

IMG_0223

IMG_0224

IMG_0225

IMG_0226

IMG_0227

IMG_0228

IMG_0232

IMG_0233

IMG_0237

IMG_0238

IMG_0240

IMG_0241

IMG_0242

IMG_0244

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *