การมอบทุนการศึกษา “ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560

IMG_8139_resize

IMG_8144_resize

IMG_8146_resize

IMG_8147_resize

IMG_8149_resize

IMG_8152_resize

IMG_8156_resize

IMG_8158_resize

IMG_8160_resize

IMG_8163_resize

IMG_8166_resize

IMG_8168_resize

IMG_8170_resize

IMG_8172_resize

IMG_8173_resize

IMG_8176_resize

IMG_8178_resize

IMG_8179_resize

IMG_8182_resize

IMG_8184_resize

IMG_8186_resize

IMG_8190_resize

IMG_8200_resize

IMG_8201_resize

IMG_8202_resize

IMG_8205_resize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *