ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2559 **(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.2560)**

1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม 1-59
2.ใบคำร้องรับเงินคืนสำหรับผู้กู้ที่สำรองจ่ายค่าเทอม1-59ไปก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *