มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย จำนวน 3 ทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *