มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *