ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ.ภาคเรียนที่ 2/2559 ++อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย 60++

1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม 2-59
2.ใบคำร้องรับเงินคืนสำหรับผู้กู้ที่สำรองจ่ายค่าเทอม2-59ไปก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *