สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *