ประกาศนัดส่งเอกสารแก้ไขพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ (กยศ./กรอ./ผู้กู้รายใหม่) ชั้นปีที่ 2-5

1.กยศ.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 2-5
2.กรอ.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 2-5
3.รายใหม่.กยศ.นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 2-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *