ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และกรอ. ชั้นปีที่2-5 ประจำปีการศึกษา 1/2560

1.นักศึกษา กยศ.(รายเก่า) ชั้นปีที่ 2-5 ที่เอกสารครบผ่านเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 1/2560
2.นักศึกษา กรอ.(รายเก่า) ชั้นปีที่ 2-5 ที่เอกสารครบผ่านเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 1/2560
3.นักศึกษา กยศ.(รายใหม่) ชั้นปีที่ 2-5 ที่ยื่นเอกสารขอกู้ฯ ประจำปีการศึกษา 1/2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *