การมอบทุนการศึกษา “ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560

IMG_9838_resize

IMG_9845_resize

IMG_9846_resize

IMG_9847_resize

IMG_9849_resize

IMG_9851_resize

IMG_9854_resize

IMG_9857_resize

IMG_9858_resize

IMG_9860_resize

IMG_9862_resize

IMG_9864_resize

IMG_9866_resize

IMG_9868_resize

IMG_9870_resize

IMG_9872_resize

IMG_9874_resize

IMG_9876_resize

IMG_9878_resize

IMG_9880_resize

IMG_9882_resize

IMG_9884_resize

IMG_9886_resize

IMG_9889_resize

IMG_9892_resize

IMG_9894_resize

IMG_9895_resize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *