ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/60 (อัพเดทล่าสุด 11/1/61)

1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม-กยศ.-กรอ. 1/60
2.ใบคำร้องรับเงินคืนสำหรับผู้กู้ที่สำรองจ่ายค่าเทอม1/60ไปก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *