ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุม้ติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 (อัพเดทล่าสุด วันที่ 25 ม.ค. 2561)

1.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม 1/2560
2.ใบคำร้องรับเงินคืนสำหรับผู้กู้ที่สำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *