นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ตรวจสอบรายชื่อนัดเซ็นเอกสาร “แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560” ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561

1.กยศ.ชั้นปีที่ 1 (คลิ๊ก)
2.กยศ.ชั้นปีที่ 2-5 (คลิ๊ก)
3.กรอ.ชั้นปีที่ 1 (คลิ๊ก)
4.กรอ.ชั้นปีที่ 2-5 (คลิ๊ก)
5.กรอ.-กยศ. ศูนย์การศึกษาต่างจังหวัด (คลิ๊ก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *