กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน) รับสมัครพนักงานขายและพนักงานบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *