ประกาศนัดวัน เวลา สถานที่ นำส่งแบบคำขอกู้ยืมฯพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(รหัส 61)ที่รายงานตัวแจ้งความประสงค์กู้ยืมไว้เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561

1.ประกาศนัดวัน เวลา สถานที่ ส่งแบบคำขอกู้พร้อมสัมภาษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2.ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้กู้ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *