ประกาศนัด วัน เวลา สถานที่ ที่ต้องนำส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ ประจำปีการศึกษา2561 สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ(ชั้นปีที่1รหัส61) ที่รายงานตัวแจ้งความประสงค์กู้ยืมไว้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

1.ประกาศนัดวัน เวลา สถานที่นำส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1รหัส61 ที่รายงานตัววันที่ 21 ก.ค. 61
3.ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้กู้ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *