การมอบทุนการศึกษา “ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561

DSC_0664

DSC_0673

DSC_0709

DSC_0714

DSC_0716

DSC_0717

DSC_0719

DSC_0720

DSC_0722

DSC_0725

DSC_0727

DSC_0728

DSC_0731

DSC_0733

DSC_0734

DSC_0737

DSC_0739

DSC_0741

DSC_0743

DSC_0745

DSC_0747

DSC_0749

DSC_0770

DSC_0766

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *