ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 2-5 (เฉพาะนักศึกษาที่เปิดเทอม 2/2561 รอบอาเซียน)ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯเทอม 1/2561 แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯเทอม 2/2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *