ประกาศนัด วัน เวลา สถานที่ ในการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ พร้อมสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 2-5

1. ประกาศรายชื่อนัดส่งเอกสาร กยศ.ลักษณะที่ 1
2. ประกาศรายชื่อนัดส่งเอกสาร กยศ.ลักษณะที่ 2
3. ประกาศรายชื่อนัดส่งเอกสาร ศูนย์ต่างจังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *