ประกาศนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่1(รหัส62) ที่รายงานตัวและแจ้งความประสงค์ขอกู้ไว้เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *