ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 62)

1. รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 1-2562

2.เอกสารคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ.-กรอ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *