ประกาศนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2562

1.ประกาศนัดเซ็นค่าเล่าเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2-4 กยศ.ลักษณะที่ 1

2.ประกาศนัดเซ็นค่าเล่าเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2-4 กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *