ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เท่านั้น ที่เป็นรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯแล้ว)มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในปีการศึกษา 2567

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปี 2566 (SDU 01) และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน ที่นี่ 2.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์กู้ยืมปี 2567 ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่นี่ 3.หน้าซองจดหมายส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย/หรือมาส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย **รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2567  

นักศึกษาที่มีความสนใจในงานศิลป์ พฤกษา โฮลดิ้ง ร่วมกับ Sapore dell’Arte จัดกิจกรรมพิเศษ PAINT BAR : CANVAS PAINTING ที่ช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้นิสิต/นักศึกษารังสรรค์ผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองโดยไม่มีขีดจำกัด

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ที่นี่

ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส67) และรายใหม่ทุกชั้นปี เรื่อง ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

แก้ไขปี1แบบแจ้งความประสงค์7-07-67doc (2) 2. สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอก แบบฟอร์มส่งตรวจเอกสารกู้ยืมฯกยศ.ปีการศึกษา 2567 กับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่ https://forms.office.com/r/jeWQEh4UQS คลิกที่นี่ การยื่นสำเนาบัตรประชาชนในการกู้ยืมที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

ร้าน โอลาน เชฟฮับ รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานเสิร์ฟ

ลักษณะงาน : พนักงานร้าน ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ เสริฟอาหาร  ทำความสะอาดร้าน ดูแลร้านทั่วไป **คุณสมบัติ** –  น้องๆ นักศึกษา ทุกเพศทุกวัย – บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส – รักงานบริการ –

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) และรายใหม่ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม “กยศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:เตรียมพร้อมก่อนกู้ ประจำปีการศึกษา 2567”

ประกาศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส67) และรายใหม่ทุกชั้นปี

เข้ากลุ่มLINE OpenChat ที่นี่ กรอกข้อมูลยืนยันความประสงค์กู้ยืมฯ(กยศ.) ที่นี่ คลิก..เข้าประชุมออน์ไลน์ผ่าน ZOOM Meeting ID: 963 6603 2844 Passcode: sdu

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม โดยเขียนเรียงความประกวดหัวข้อ “คุณธรรม…สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร” ชิงทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 ทุนๆละ 8,000 บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nanmee.com/news_event.php?fieldID=186&cate=2

ประกาศ เรื่องการให้กู้ยืมเทอม3/2566 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในเทอม3/2566

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3 ปีการศึกษา 2566 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม3 ปีการศึกษา 2566 หน้าซองใส่เอกสารกู้ยืมฯ เทอม3-2566 ถึงมหาวิทยาลัย  

รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่าทุกชั้นปี ( รหัส66-64 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะหลักสูตรภาคบังคับ e-Learning ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าทุกชั้นปี เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ประจำปี 2567 (สำหรับส่งมหาวิทยาลัย)

โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์ เปิดรับสมัครครูปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 🔸 เปิดรับสมัครครูปฐมวัย 🔸 คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัย 2. อายุไม่เกิน 40 ปี 3. ผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงระดับ CEFR A2 หรือมากกว่า 4.