ประกาศนัดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ผ่านทาง Video Call ในโปรแกรม Line

1.ตรวจสอบรายชื่อ และวัน – เวลาการนัดสัมภาษณ์

2.คำอธิบายการเข้ากลุ่มเพื่อรับการสัมภาษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *