ประกาศรายงานสถานะการส่งเอกสาร สำหรับนักศึกษา กยศ. (1ก.) และรายเก่าเว้นกู้

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2- 4 ที่มีสถานะเอกสารว่า ” ศูนย์สนเทศฯ ได้รับเอกสารขอกู้ยืมฯ แล้ว “ อ่านรายละเอียดเรื่อง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมฯ คำอธิบาย ScanQRCode เข้ากลุ่ม LINE ตาม ลำดับที่เอกสาร กยศ.และ กรอ. แล้วดำเนินการตามรายละเอียดที่นักศึกษาได้อ่านของประกาศ

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2- 4 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 หรือโทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่         วันที่ 3 – 4 ส.ค. 63 เวลา 8.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ขอกู้ ชั้นปี 2-4 (1ก.และเว้นกู้)

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ คำอธิบาย ScanQRCode เข้ากลุ่ม LINE ตาม ลำดับที่เอกสาร กยศ.และ กรอ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *