ประกาศรายงานสถานะการส่งเอกสาร สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ที่มีสถานะเอกสารว่า ” ศูนย์สนเทศฯ ได้รับเอกสารขอกู้ยืมฯ แล้ว ” ติดตามอ่านนัดกิจกรรมขั้นตอนต่อไปในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทาง www.guidance.dusit.ac.th

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 หรือโทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 ส.ค. 63 เวลา 8.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ( ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น. )

ประกาศรายชื่อผู้ขอกู้ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *