ประกาศขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มี “นัดนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ ” อ่านรายละเอียดเรื่อง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมฯ คำอธิบาย ScanQRCode เข้ากลุ่ม LINE ตาม ลำดับเลขที่เอกสาร แล้วดำเนินการตามรายละเอียดที่นักศึกษาได้อ่านของประกาศ

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315 หรือโทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 8.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ( ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น. )

1.ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปี 1

2.ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *