ประกาศกำหนดการ กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่1-4 (ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563แล้ว) และมีความประสงค์จะกู้ต่อเนื่องในเทอม 2/2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *