ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเทอม 2/2564ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.