ประกาศ…..นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลผ่าน Microsoft Forms ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.2565ดังนี้
1.นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ https://forms.office.com/r/sw3kkhF9AS
2.นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนแต่ประสงค์กู้ค่าครองชีพ https://forms.office.com/r/VFwzyJ7Mnx
และรอประกาศขั้นตอนต่อไปในวันที่ 18 พ.ค.2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.