ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส64,63,62 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 3/2564 สำหรับนักศึกษา ประเภท 1 มีความประสงค์กู้ยืมฯค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ประเภท 2 มีความประสงค์กู้ยืมฯเฉพาะค่าเล่าเรียน

ขั้นตอนการทำเอกสารการกู้ยืมฯภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2564 (ประเภท 1และประเภท 2)

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่3/2564

หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.