ประกาศ สำหรับรายใหม่ ชั้นปี 2-5 (รหัส 64,63,62,61) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

“แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)สำหรับผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รหัส64-61)” ที่ https://forms.office.com/r/uFVLDuVfSv

การขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL เพื่อเตรียมการกู้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.