ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าไปดำเนินการในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ปี1 รหัส65และรายใหม่ ปี2-5ที่ยังไม่แก้ไขฯข้อมูลในระบบ DSL

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ปี1 รหัส65และรายใหม่ ปี2-5 ที่ยังไม่ยื่นกู้ยืมฯในระบบ DSL

Leave a Reply

Your email address will not be published.