ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ สำนักปลัดองค์การบริหารตำบลวัดแค) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.