ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ในประกาศนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.