ประกาศขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

ขั้นตอนการส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินฯ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ กยศ. ผ่านระบบรายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *